Obrazovanje / Education
Specifications Site Link(s)
Sveučilište u Splitu / University of Split
Sveučilište u Splitu
University of Split
Hrvatski English
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture
Hrvatski English
Zavod za elektroenergetiku
Department of Electric Energy
Dept. of Electroenergy
Zavod za elektroniku
Department of Electronics
Dept. of Electronics
Zavod za matematiku i fiziku
Department of Mathematics and Physics
Dept. of Math and Physics
Matematika 1
Udžbenik Sveučilišta u Splitu
Matematika 1
Zavod za strojarstvo i brodogradnju
Department of Mechanical Engineering and Naval Architecture
Dept. of Mech Eng
Zavod za strojarsku tehnologiju
Department of Mechanical Technology
Dept. of Mech Tech
Katedra za automatiku i sustave
Cathedra for Automatic Control and Systems
, Split
Hrvatski English
Kemijsko-tehnološki fakultet
Faculty of Chemical Technology
Hrvatski English
Građevinsko-arhitektonski fakultet
Faculty of Civil Engineering
Hrvatski English
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja
Faculty of Natural Science and Mathematics
Fakultet PMZiOP
Knjižnica Fakulteta prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja PMFST Knjižnica
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
Ekonomski fakultet
Knjižnica ekonomskog fakulteta
Faculty of Economics Library
Knjižnica Ekon. Fakulteta
Pravni fakultet
Faculty of Law
Pravni fakultet
Nasciturus
Portal i forum studenata Pravnog Fakulteta u Splitu
Nasciturus
Visoka učiteljska škola u Splitu Visoka učiteljska škola
Medicinski fakultet Medicinski fakultet
Medicinski fakultet u Splitu
Medical School in Split
Hrvatski English
Klinička bolnica Split
Clinical Hospital Split
Hrvatski English
Katedra za Histologiju i Embriologiju Katedra za Histologiju u Embriologiju
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu Katolički bogoslovni fakultet
Sveučilišna knjižnica u Splitu
University Library of Split
Hrvatski English
CroList
Integrirani knjižnićni informacijski sustav / Bibliographic Database at the University of Split
CroList
Sveučilišna knjižnica u Splitu
University Library of Split
Library Information
Drugi Instituti u Splitu / Other Institutions in Split
Visoka Pomorska Škola u Splitu
Split College of Maritime Studies
Visoka Pomorska Škola
Institut za oceanografiju i ribarstvo
Institute of Oceanography and Fisheries
Hrvatski English
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation
Hrvatski English
Znanstvena knjižnica Zadar
Research Library Zadar
Zadar Library
Naučna biblioteka Dubrovnik
Dubrovnik Scientific Library
Dubrovnik Library
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku / J.J. Strossmayer University of Osijek
Sveučilište J.J. Strossmayera
J.J. Strossmayer University
Hrvatski English
Ekonomski fakultet
Faculty of Economics
Hrvatski English
Elektrotehnički fakultet
Faculty of Electrical Engineering
Hrvatski English
Prehrambreno tehnološki fakultet Hrvatski English
Građevinski fakultet
Faculty of Civil Engineering
Hrvatski English
Pedagoški fakultet
Faculty of Education
Faculty of Education
Pravni fakultet
Faculty of Law

Saznajte sve o Pravnom fakultetu u Osijeku, nastavnicima, studentima, nešto o pravnom sustavu Republike Hrvatske, Institutu za ljudska prava u Novom Vinodolskom, dobri pravni linkovi.
Hrvatski English
Gradska i sveučilišna knjižnica u Osijeku Knjižnica u Osijeku
Gradska i sveučilišna knjižnica, Osijek
City and University Library Osijek
Osijek Library
Strojarski fakultet - Slavonski Brod Strojarski fakultet
Knjižnica strojarskog fakulteta Knjižnica strojarskog fakulteta
Studentski centar u Slavonskom Brodu Studentski centar
Katedra za informatiku i organizaciju Katedra za I. & O.
Katedra za tehnologije Katedra za Tehnologije
Katedra za materijale i toplinsku obradu Katedra za M. & T.O.
Katedra za energetiku, mjernu tehniku i automatizaciju Katedra za E., M.T. & A.
Katedra za matematiku i Opće predmete Katedra za M. i O.P.
Katedra za strojarske konstrukcije
Faculty of Mechanical Design Department
Katedra za S.K.
Poljoprivredni fakultet
Faculty of Agriculture
Poljoprivredni fakultet
Faculty of Agriculture, Osijek Faculty of Agriculture
Poljoprivredni fakultet - Zavod za agroekologiju Agroekologija
Poljoprivredni institut
Agricultural Institute
Hrvatski English

Očišćeno / Cleaned: 19.II.2004.